Eco Hus Fryslan

Ecologisch ontwerpen en produceren vanuit een virtuele omgeving

ECOHûs Fryslân bouwt samen met de opdrachtgever aan een circulaire toekomst.
Binnen ons bedrijf staat de “toekomst” centraal. Wat laten wij na aan de volgende generatie? De bouwsector is één van de grootste maakindustrieën en produceert daarmee ook heel veel afval. Voor ons niet meer dan logisch dat wij onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Wij ontwerpen en bouwen, dampopen en energieneutrale woningen met gezonde bouwmaterialen.

Het gehele ontwerp en bouwproces wordt aangestuurd vanuit een virtuele omgeving. Het bouwen vindt plaats in een geconditioneerde werkplaats en op de bouwplaats wordt het bouwpakket geassembleerd. Eerst virtueel engineeren, optimaliseren en dan pas bouwen. Het traditionele bouwproces kan en moet anders ingericht worden om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren.

Wij nemen u graag mee in onze visie en missie aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Samen met elkaar moeten wij de verantwoordelijkheid nemen, dit betekend voor ons bedrijf van een traditioneel, milieubelastend en grondstoffen-verslindende industrie naar een toekomstbestendige manier van bouwen waarbij circulariteit de basis vormt.

Aan onze website wordt momenteel hard gewerkt door de jongens van Scrolla!.

ECO Hûs Fryslân - Dyksicht 18 8765 LX Tjerkwerd - T 06 42 11 99 42 - info|deel1|ecohusfryslan|deel2|nl